1. Lliga de Curses de Muntanya Altiplans de la Segarra

1.1 La Lliga és una competició individual basada en els resultats obtinguts pels participants en les diverses proves que composen el calendari de La Lliga, i premia els bons resultats i la regularitat dels participants a les curses que formen el calendari.

1.2 Comitè de La Lliga és el comitè tècnic encarregat d’organitzar-lo, format per un representant de cada entitat organitzadora juntament amb el Consell Esportiu de la Segarra.

1.3 És competència del Comitè la redacció del reglament, la recepció i valoració de sol·licituds, i l’elaboració de les classificacions de La Lliga. També té la potestat per a modificar, ampliar el present reglament sempre fent públics els canvis.

1.4 Per tal de donar a conèixer la lliga, els interessats en la lliga poden trobar la informació necessària a les webs de les diferents curses.

http://www.santrunmon.wordpress.com

http://www.altasegarra.ces.cat

http://www.caminsdefusta.wordpress.com

http://www.fondistescervera.cat

http://www.cesegarra.cat

A més a més, també hi haurà un correu on es poden fer les consultes oportunes:

            lligadelsaltiplans@gmail.com

  1. Categories

 2.1 Pel sol fet de participar en alguna de les curses del calendari ja es puntua

automàticament a la Lliga.

2.2 Totes les curses tindran dues classificacions: La general masculina i la general femenina.

 

  1. Classificacions i Premis

3.1 La puntuació per la Lliga es basa en la classificació oficial de cada cursa.

3.2 Totes les proves del circuit tindran una puntuació mínima de 150 punts.

A aquest valor s’hi sumarà el núm de Km de la cursa + el desnivell positiu/100 = Punts de cada cursa.

*Exemple: Trail Rustic SantRunMon són 21km i 500m de desnivell positiu.

                       La puntuació seria: 150 + 21 + 5= 176 punts.

El primer classificat obtindrà tots els punts assignats per cada cursa i per la resta de participants s’aplicarà la següent fórmula:

(temps primer corredor / temps corredor) x 150 punts.

A aquest valor s’hi sumaran 25 punts extres al primer classificat, 20 al segon, 15 al tercer, 10 al quart, 9 al cinquè i així successivament fins 1 punt pel 13è classificat.

 

3.3 Guanyarà la Lliga el participant que acumuli el major nombre de punts en cadascuna de les categories i tindran premi els 3 primers classificats de la general i els primers de cada categoria, sense que aquests siguin acumulatius.

3.4 Els participants de la Lliga, els quals estiguin empadronats dins la comarca de la Segarra optaran a un altre premi, el del millor Segarrenc i Segarrenca.

3.5 Els premis corresponents als 3 primers classificats masculins i femenins serà la gratuïvitat en la inscripció a totes les curses participants de la Lliga dels Altiplans de la Segarra 2017.

 

  1. Obligacions de la Lliga

4.1. Durant la setmana després de la celebració de cada una de les curses, el comitè publicarà les classificacions provisionals de la Lliga. Passats 5 dies naturals, des de la publicació de la classificació provisional, sense reclamacions per part dels corredors, ni rectificacions per part de l’organització de la cursa, es considerarà la classificació com oficial.

4.2 L’entrega de trofeus tindrà lloc a la última cursa de la Lliga, a Sant Guim de Freixenet, un cop finalitzada la cursa.

4.3 Totes les qüestions no previstes al present reglament seran resoltes pel Comitè de La Lliga. Tots els membres d’aquest Comitè estan qualificats per resoldre els casos no previstos o de força major.